Välkommen till Föreningen Permakultur i Skåne!

Vårt mål är att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer om hur permakultur kan fungera som designverktyg för ett hållbart samhälle där omtanken om natur, djur och människor är avgörande. Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk där kurser, sammankomster, certifieringar och diplomeringar är några sätt som vi utvecklar vår kompetens tillsammans med andra permakulturintresserade. Vi hoppas att du får nytta och inspiration av hemsidan och vi ser gärna att du bidrar med dina erfarenheter inom permakultur så att vi tillsammans kan utveckla vår kunskapsbank. Välkommen!

Medlemskap i Permakultur i Skåne får du automatiskt när du blir medlem i Permakultur Sverige.  Medlemsavgiften är 300 kr/år för hel avgift och 150 kr/år för halv. Halv avgift betalar de som t.ex är studerande eller arbetssökande. Som medlem får man tidskriften ”Permakultur – Nordisk Årsskrift” varje år och fyra Nyhetsbrev som e-brev.