Inbjudan till årsmötesdag Pis + fler

Hej och välkommen 5/3 kl 10-16 till gemensam årsmötesdag i Skogsträdgården, Holma!

Vi kommer ha en gemensam årsmötesdag för PIS, FOBO och Skogsträdgårdens vänner för att utbyta erfarenheter och hitta beröringspunkter. Det serveras lunch.

Årsmötet med Permakultur i Skåne börjar kl 14 (se schema nedan).
Om du vill lyfta något ärende till årsmötet så maila styrelsen@permakulturiskane.se24/2.
Handlingar till årsmötet är bifogade i detta mail.
På grund av bristande engagemang från nuvarande styrelsen finns inte någon färdig plan för kommande året,
tanken är att ta tag i det när en ny styrelse har kunnat väljas.

Anmälan: Via denna länk https://docs.google.com/forms/d/17LUd4B2RarbJBRHQEtbMRfU0sR382sjQvrunXShJlxc/ senast 2/3.

eller till styrelsen@permakulturiskane.se om du inte vill/kan anmäla via länken.

Mer info: maila till styrelsen@permakulturiskane.se 
Tag med: kläder efter väder (vi kommer vara inomhus vid regn) och gärna något att äta på och med

PROGRAM för hela dagen

10.00  Fika
10.30 Föredrag om nötodling med Hanna Jönsson, om vädret tillåter går vi runt och kollar på nötodling på Holma.
12.00 Lunch, jag kollar om Karin Johansson kan göra en soppa
Fröförsäljning
13.30 Årsmöten
14.30 Fika

Dagordning för PIS årsmöte:
1. mötesformalia
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsens
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och revisorssuppleant samt valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte