Säkerhetsvarning

Pis Mail

En ny enhet har loggats in på
pishemsidemail@gmail.com
Någon loggade just in på ditt Google-konto på en Samsung Galaxy S8+-enhet. Du får det här e-postmeddelandet eftersom vi vill förvissa oss om att det var du.

Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.
et:100