Förbättringar av vår sekretesspolicy och våra sekretessinställningar

Google
Updating Our Privacy Policy
Den här månaden uppdaterar vi vår sekretesspolicy så att det blir lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Vi har även vidtagit åtgärder för att förbättra vår sekretesskontroll och andra kontroller som vi tillhandahåller för att skydda din data och din integritet.
Ingenting förändras i dina aktuella inställningar eller hur din information behandlas. Dock har vi förbättrat hur vi beskriver våra tillvägagångssätt och hur vi förklarar vilka alternativ du har när det gäller att uppdatera, hantera, exportera och radera din data.
Vi gör dessa uppdateringar eftersom GDPR (General Data Protection Regulation, Allmänna dataskyddsförordningen) börjar gälla i EU. GDPR har tagits fram för att integrera sekretesslagar från olika håll i Europa och innehåller finjusterade transparensregler för hur företag ska beskriva sin datahantering. Vi gör några nödvändiga uppdateringar i vår sekretesspolicy, och vi tar tillfället i akt att införa förbättringar för Google-användare i hela världen.
Vi gör det lättare att förstå vår sekretesspolicy
Simpler structure & clearer language
Enklare struktur och tydligare språk
Vi har förbättrat navigeringen i policyn och dess struktur, så att det är lättare för dig att hitta det du söker. Vi beskriver även våra rutiner mer detaljerat och med ett tydligare språk.
New descriptive videos & illustrations
Nya beskrivande videor och illustrationer
Ofta kan det vara enklare att förstå en visuell beskrivning än enbart text, så vi har lagt till korta videor och illustrationer i policyn.
Embedded privacy controls
Inbäddade sekretessinställningar
Vi har gjort det enklare att gå till viktiga inställningar direkt från policyn, så att du enkelt kan ta ställning i sekretessfrågor.
Den reviderade policyn finns här och börjar gälla den 25 maj 2018.
Vi förbättrar dina sekretessinställningar
Under det senaste året har vi uppdaterat Min aktivitet så att du enklare kan komma åt och hantera din data i ditt Google-konto. Vi har även lanserat en Översikt med ny design där du enkelt får en överblick över de produkter du använder och den data som är kopplad till dem.
Den här månaden har vi uppdaterat vår Sekretesskontroll med nya illustrationer och exempel så att du kan göra mer välgrundade beslut om viktiga sekretessinställningar. Och eftersom vi vet att dina val kan förändras med tiden kan du med den nya sekretesskontrollen registrera dig för att få regelbundna påminnelser om att kontrollera dina sekretessinställningar.
För att lära dig mer om dessa och andra inställningar för hantering av sekretess i ditt Google-konto.