Säkerhetsvarning

//accounts.google.com/AccountChooser?Email=pishemsidemail@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/alert/nt/1550658343000?rfn%3D31%26rfnc%3D1%26eid%3D2896463949353875647%26et%3D0%26anexp%3Dgivab-fa–mdv2-fa–hsc-control_b” itemprop=url>
En ny enhet har loggats in på
pishemsidemail@gmail.com
Någon loggade just in på ditt Google-konto på en Windows-enhet. Du får det här e-postmeddelandet eftersom vi vill förvissa oss om att det var du.
Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.