Permakulturdesign – intervjuformulär (exempel)

Permakulturdesign – intervjuformulär

Kontaktperson:
Adress:

Telefon:

Email:

Detta frågeformulär är uppdelat i flera sektioner:

Preliminära mål
Er fastighet
Om Dig/familj
Ert hem
Trädgårdsdesign
Designrelationer
Mål och köpmotiv
Att bedömas vid platsbesök
Nästa steg

Detta frågeformulär kommer att hjälpa dig att klargöra vad ni vill uppnå och hjälper mig att utveckla en realistisk plan för dig.

Fyll i efter bästa förmåga. När vi träffas diskuterar vi och kompletterar svaren.

Preliminära mål (s):

Försök beskriva i ett par meningar vad era mål är för fastigheten. Försök att inte bara ange ”funktionella” mål, utan också vilka specifika ”förmåner” ni förväntar er att erhålla från dessa funktioner / egenskaper (dvs.mer mat, mer glädje, mindre arbete, fred och säkerhet, glädje etc.)

Er fastighet

1. Storlek på fastighet.

2. Har ni någon karta på fastigheten? Om så är fallet, bifoga.

3. Är ni medveten om historisk användning av detta område såsom jordbruk, djurhållning, skogsbruk etc.?

4. Vilken typ av egendom omger er fastighet?

5. Beskriv antalet och typen av byggnader på denna mark, inklusive alla uthus.

6. Har er fastighet har några fina utsikter?

7. Har er fastighet några oönskade vyer?

8. Finns det några speciella behov av ensamhet gentemot grannar/närområde?

9. Vet ni vilken typ av jord ni har? (lerhaltig, sandig, lerig, berg)

10. Har ni haft er jord testad?

11. Har ni märkt några dräneringproblem (våt mark, stående vatten, vatten i källaren etc.) på er egendom?

12. Har ni märkt något område som lider av markerosion?

13. Beskriv områden som är för varma / torra på sommaren?

14. Beskriv topografin på er egendom.

15. Beskriv alla unika funktioner i landskapet.

16. Vet ni var ditt avloppssystem ligger? Beskriv?

17. Berätta om varje särskild ”utmaning” eller problem som ni verkligen vill lösa eller minimera? (buller, privatliv, dränering, underhåll, dålig jord, erosion, etc.)

Om Dig och er familj

18. Vem bor i hemmet? Förnamn,  ålder, intressen, etc

19. Behöver ni (nu eller i framtiden) göra er fastighet tillgänglig / användbar för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet?

20. Är det någon som bor här som har allergier (växter, bistick, etc.) som ni är medveten om?

21. Hur mycket tid lägger ni för närvarande på underhåll av er trädgård eller landskap?

22. I framtiden, hur mycket tid skulle ni gilla att spendera på fastigheten?

23. Använder ni extern personal på gården, eller gör ni allt själva? Beskriv.

24. Vilka är några av era favoritutomhusaktiviteter som ni för närvarande njuter av på er fastighet?

25. Vilka är några av de aktiviteter som ni önskar att ni kunde njuta av på er

egendom i framtiden?

26. Vilka typer av sällskap har ni? Vuxna / Barn / blandat? Vänner / Familj / medarbetare? Grannar?

27. Beskriv eventuella husdjur som ni tillåter utomhus.

28. Hur länge har ni bott i detta hem?

29. Hur länge ni räknar med att bo här? Är beslutet att stanna eller lämna knuten till någon egendom eller liggande frågor?

30. Om detta är en deltidsboende, vilka tider på året kommer ni att vara här regelbundet?

31. I vilken grad är ni intresserad av att odla er egen mat?

– Mycket intresserad – frukt / grönsaker / örter

– Något intresserad

– Enbart hobbyträdgård

– Inte alls intresserad

32. Utför ni affärer/jobb hemifrån? Hemmakontor? Försäljning? Annat?

33. Under vilka årstider tillbringar ni tid i er trädgård?

34. Innehåller er livsstil särskilda andliga eller religionsutövning som ni skulle vilja nämna?

35. Kommer ni att genomföra er permakulturplan ganska snabbt eller gradvis över tiden?

Om ditt hem

36. Hur gammalt är ert hem?

37. Hur värms det upp?

38. Har ni en reservvärmekälla vid strömavbrott eller problem med bränsletillförseln?

39. Hur värms ert varmvatten?

40. Vet ni hur mycket el ni använder i genomsnitt per dag (se elräkning för genomsnittligt förbrukning).

41. Hur gamla är era fönster?

42. Känner ni att ert hem är välisolerat?

43. Varifrån kommer ert dricksvatten från?

– Vår egen brunn

– Kommunal vattenförsörjning

– Uppsamling

– Vet inte / osäker

44. Har ditt område särskilda förbud eller förordningar för hur ni kan använda er fastighet?

45. Är ni intresserad av förnybar energi för ert hem? (solfångare, vindenergi. solceller)

46. Är ni intresserad av en energianalys för att avgöra hur man bäst kan minska energiförbrukning?

47. Är ni intresserad av att lära er om statliga bidrag för energieffektivisering?

48. Några kända problem med ditt hus?

Trädgårdsdesign

49. Har ni favoritstilar när det gäller trädgårdar?

Ätliga fleråriga växter (frukter, nötter, bär, mm)

Grönsaksodlingar

Medicinalväxter

Blomsterträdgårdar

Kryddväxter

Formella trädgårdar

Pollinerareträdgårdar

Agroforestry

Andra

50. Vilken ”känsla” vill ni att er egendom skall förmedla? Ljus, glad, avslappnande, välkomnande, lekfull, social, meditativ, privata, ordning, annat

51. Om ni sagt ja till ätbara planteringar, vilka sorter är ni mest intresserad av? (äpple, persika, bär, nötter, etc.)

52. Har ni några särskilda typer av växter som ni verkligen älskar?

53. Hur mycket ”gräsmatta” vill ni ha i ert landskap och vilka aktiviteter kommer gräsmattan att användas till?

54. Har ni färger som ni gillar i landskapet?

55. Vilka former / teman föredrar ni i trädgårdsdesign? Kurvor, rektanglar, konservativ, oval, cirklar, formella, informella, andra

56. Vilken typ av material tilltalar er? Stenplattor, natursten, trä, skiffer, betong, tegelsten, grus, smidesjärn, etc

57. Landskapstrukturer och  särskilda funktioner. Vilken av dessa skulle ni vilja införliva i designen?

Trädäck, pool, pergola, uteplats, spalje, damm, vattenuppsamling, trädgårdsgångar, staket, eldstäder, skulpturer, solur, bastu, badtunna, växthus, utekök, klippvägg, bänkar, meditationsplatser, utomhusbelysning, trädhus, annat?

Designrelationer (Ni, ert hem, ert landskap i synergi)

58. Vilka funktioner behöver ni få in i designen för att stödja er livsstil och landskapet? Kompostbehållare,  vedförvaring, djurhus, klädstreck, båt, cykel,  förvaring, kompostering, återvinning, redskapsskjul, annat ?

59. Finns det ett smidigt flöde för gångtrafik inifrån hemmet till utanför?

60. Är delar av hemmet ”för utsatta” för kalla vindar eller het sol?

61. Planerar ni renoveringar nu eller i framtiden?

62. Finns det platser i landskapet som ni, eller någon som bor i grannskapet, som anses ”speciella” eller ”heliga?”

Uppdelning av mål och syfte för detta arbete (mycket viktigt, viktigt, intresserad, låg prioritet, ej intresserad, vet ej)

Skapa en permakulturplan

Att leva mer hållbart

Att skapa ett landskap som kräver mindre tid, pengar och ansträngning i form av löpande underhåll

Att ha ett ätbart landskap

Att skapa en estetiskt / visuellt tilltalande miljö

Att lättare kunna underhålla i mitt hem / trädgård

Att ha ett mer energieffektivt och ”grönare” hem

Att öka värdet på min egendom

Att minska driftskostnader (dvs energi, vatten etc.) i mitt hem.

Andra?

Ett slutligt Kommentarer?

Att bedömas vid besök på platsen:

A. Solinstrålning / hinder

b. Höjd / topografi

C. Vindar

D. Funktioner / vegetation att behålla

e. Speciella arter

F. Fordon / Materialtillgång

g. Klimat

h. Min / max temperatur

i. Zon(er)

j. Nederbörd

k. Ytvatten

l. Dagar Sol / Moln

m. Mikroklimat

n. Topografi

Nästa steg:

Bifoga fastighetskarta, skogsplan, översiktskarta, etc om tillämpligt

Bifoga urklipp från tidningar/bilder som ni vill använda på fastigheten

Eventuella kopior på jord/vattentester

Ovanstående frågor och material kommer att användas i intervjun med er familj.