Engagera dig

Det finns många sätt att sprida kunskap om permakultur och lära sig mer:

– bli medlem i föreningen Permakultur i Sverige                                                                                        (Medlemmarna i Skåne bildar föreningen Permakultur i Skåne)
– starta en studiecirkel med en bra permakulturbok
– skriv på Facebook/Twitter, blogga, insändare, artiklar, recensioner, reportage
– starta en kurs, ett evenemang, en föreläsning inom permakultur
– berätta om permakultur i andra organisationer, för vänner och familj
– gör en hemsida om permakultur
– börja använda permakultur i olika sammanhang, kanske i ett icke-odlingsprojekt
– besök någon som praktiserar permakultur och lär dig mer

Om du vill engagera dig men inte vet hur, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.