Länkar Sverige

Här finns svenska företag och organisationer som kan inspirera till olika smarta PK-lösningar och som inte finns med under Kurser och hjälp inom permakultur eller Permakulturprojekt.

Alternativ.nu
Allt om trädgård
Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen
Biodynamiska Föreningen

Bondens egen Marknad

Den Virtuella floran
Ecoprofile
Ecotopia
Edula
Egen el

Effektiva Mikroorganismer
Ekobyn i Baskemölla
Ekocentrum
Ekologiska Byggvaruhuset
Ekologiska Lantbrukarna 
Ekoringen
Ekoweb 
El-forest
Eldrimner
ECEAT Sverige
Ekobyggportalen
Ekologisk Odling och Självhushållning på kvinnligt vis
Fobo

Folkkampanjen mot kärnkraft
Folkodlarna
Framtiden i våra händer
Fritidsodlings Riksorganisation
Fröodling.se
Fältbiologerna
Förbundet Sveriges Småbrukare
Föreningen Ekologisk- Organisk Biodling
Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion
Föreningen Nordsvenska Hästen 
Föreningen Kärngårdar
Föreningen Sesam
Gmo-fri mat
Gröna korset/Green Cross Sweden
Greenshopping Catalogue
Hej då GMO
Hela Sverige skall leva
Hushållningssällskapen
Hållbar livsstil
Internationella arbetslag

Kollektivhus
Koloniliv
Klimataktion
Krav
Kretsloppsföreningen Maskringen, Gäddvik
Kretsloppshuset
Kubbhus
Källtorps trädgårdar

Kärngårdar
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lerbyggeföreningen i Sverige
Lindersplantskola.se

Mykorrhiza.se
Naturskyddsforeningen 
NordBruk/Via Campesina
Nordic Naturfiber
Odla.nu 
Omställning Sverige
Perma.se
Riksförbundet Svensk Trädgård 
Runåbergsföer
Rydebacke Ekoby
Skogshästen
Skogsskafferiet
Skogsträdgårdens vänner
Slow Food Skåne
Sparlösa Trädgård
Stadsgrönt med P1
Ställ om
Stödföreningen för Permakultur i Nicaragua
Svensk lantmat
Svenska Demeterförbundet
Svenska Jordhus
Sverigekartan

Sveriges Biodlares Riksförbund
Sveriges Energiföreningar Riksorganisation
Sveriges Entomologiska Förening (SEF)
Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
Transition Sweden
Utsikten Ekoby

Världsbutikerna
Wwoof.se
Äkta vara