Lösningar

Här presenteras nya och kreativa permakulturlösningar som kan vara användbara i PK-konceptet.

Flis av kvistar
”Every one involved in agriculture sooner or later comes to the conclusion: we must make soil. Chemical fertilizers, pesticides and ploughing destroy the fertility of the soil; organic farming maintains its fertility but cannot replace lost soil. The most fertile agricultural regions were once hardwood forests, especially oak forest. We now know why and how to hasten nature’s work.”

Terra Preta – Biochar – Träkol på ett nytt sätt. Att faktiskt reducera CO2 i atmosfären och samtidigt utvinna energi med enkel teknik (pyrolys) är vad Biochar-nätverket ägnar sig åt. Inspiratör Folke Günter. Läs DN’s artikel 15 feb 2009 HÄR.

Bokashi – mjölsyrajäst kompost
BOKASHI-kompostering är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning helt utan kemikalier. Med hjälp av mikroorganismer omvandlas allt vanligt matavfall som kött, grönsaker och kaffesump snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i rabatten och kökslandet. Den ger jorden nytt liv och medverkar till frodigare växtlighet. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar. Det enda du behöver är en lufttät bokashi-hink under köksbänken. Du slipper otrevliga slaskpåsar och du behöver inte springa fram och tillbaks till din utekompost. Dessutom så sparar du flera hundra på minskad sophämtning. Matavfallet behöver inte transporteras bort av kommunen för att brännas. Vi spar diesel och pengar, minskar utsläpp och vi får en bättre jord!