Verktyg

En bra permakulturdesign bygger på ett grundligt förarbete och bra arbetsverktyg. Men det är förutsättningarna för designen som avgör vilka verktyg som är lämpliga. Beroende på om det en villatomt, en gård, ett äldreboende, en skola eller ett samhällssystem måste designprocessen och verktygen anpassas.  Om du är intresserad av att göra en egen design rekommenderas en certifieringskurs i permakulturdesign och läsning av t ex The Earth Care Manual av Patrick Whitefield.

Nedan framgår exempel på permakulturverktyg.

Permakulturdesign – intervjuformulär

Designprocessen kortfattad

Rita i Excel (billigt alternativ som också kan göras i Powerpoint)

Kartverktyg
Google Earth
Lantmäteriet
Riksantikvarieämbetet Fornsök