Litteraturtips

Litteratur om permakultur

A Pattern Language: Towns – Building – Construction, Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein with Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, Shlomo Angel, 1977, 1172p  
Basics of Permaculture Design, Ross Mars, 2005, 170 p
Designing and Maintaining Your Edible Landscape Naturally, Robert Kourik, 1986, 382p
Earth User’s Guide to Permaculture: 2nd Edition, Rosemary Morrow and Rob Allsop, 2006. 264p
Gaia’s Garden 2nd Edition: A Guide to Home-Scale Permaculture, Toby Hemenway, 2001, 238p
Futures by design : the practice of ecological planning, Doug Aberley (Editor), Gabriola Island, B.C. ;   Philadelphia, Pen. : New Society      Publ., cop. 1994.
Introduction to permaculture, Mollison, Bill, 2000, 218p
Permaculture: A Designer’s Manual, Bill Mollison, 1988, 576 p
Permaculture design in an ecovillage. In theory and practice – En kandidatsuppsats i ämnet av Tora Råberg.
Permaculture Bookshop in association with Eco-Logic Books
Permaculture in a Nutshell, Patrick Whitefield, 1993. 75 p
Permaculture Magazine – Solutions For Sustainable Living, Brittisk.
Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability, David Holmgren, 2003, 286pp
Permakultur i ett nötskal av Patrick Whitefield
Seeing Nature: Deliberate Encounters with the Visible World, Paul Krafel, 1999, 208p
The Earth Care Manual, A Permaculture Handbook For Britain & Other Temperate Countries, Patrick Whitefield, 2004
The Holistic Life: Sustainability Through Permaculture, Ian Lillington, 144p, 2007
The Living Landscape, How to Read and Understand It,  Patrick Whitefield, 2009, 331p
The One Straw Revolution, Masanobu Fukuoka
The Permaculture Activist – Amerikansk Tidskrift
The Permaculture Handbook: Garden Farming for Town and Country, Peter Bane, 2012
The permaculture way, Bell, Graham, practical steps to create a self-sustaining world, London : Thorsons, cop. 1992

Övrig PK relaterad litteratur

Anastasia – av Vladimir Megre, Ringing Cedars Press,2005.
Andlig odling: Andlig växtodling, historiesyn och kunskapsteori – hur hänger dessa begrepp ihop? En litteraturstudie som SLU inte längre vågar publicera elektroniskt.
Builder’s Grey Water Guide
Can a 4000 ft2 Home be Green?
Create an Oasis with Grey Water (bok)
Creating a Life Together (bok)
Fri jord – Forum för jordbruk och mat på livets villkor.
Greenshopping Catalogue – Brittisk sajt.
Hand Sculpted House (bok)
Läge för förändring, PK principer i lägenhet och stadsmiljö, Erikka Chapman, SLU, 2010
Matsuveränitet: Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara. En Mastersuppsats ämnet av Charlotte Ekvall, Göteborgs Universitet, 2008.
Principles of Ecological Design (artikel)
Rainwater Harvesting for Drylands (bok)
Rocket Mass Heaters (bok)
Tidningen Odlaren – FOBO’s tidning med mycket odlingstänk.
Tidningen Åter  – Hantverkstekniker dokumenterade.
The Secret Life of Compost – av Malcolm Beck, Acres USA, 1997.
Thinking in Systems: A Primer, Donella Meadows, 2008, 240p
Träd kan rädda världen – av Tell, Johan, på Max Ström, 2008.
Understanding Wild Water (artikel)
Water Storage (bok)
Äkta vara : guide till oförfalskad mat – av Mats-Eric Nilsson, Ordfront, 2008.