Bidra med din kunskap

Med utgångspunkt från de globala problemen inom bland annat matproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering, energiförsörjning, växt- och djurutrotning, fattigdom och sjukdomar är det synnerligen viktigt att kunskaper, erfarenheter och idéer som kan skapa ett uthålligt samhälle samlas i en inspirations- och kunskapsbank.

Därför vill vi gärna att du bidrar med information och erfarenheter inom permakultur (PK) i form av PK-designs, PK-projekt, PK-berättelser, kreativa PK-lösningar, PK-kurser,  PK-länkar, resurspersoner, litteratur, etc. Det kan handla om odlingssystem men gärna också om utbildningar, äldrevård, arbetsmarknadsprojekt, dvs i stort sett vad som helst i samhället där PK-principerna kan användas och där omtanke om människor, djur och planeten är vägledande.

Skicka oss ett email så hjälps vi åt att  tillsammans utforma ditt bidrag.