Inbjudan till årsmötesdag Pis + fler

Hej och välkommen 10/4 kl 10-16 till gemensam årsmötesdag i Skogsträdgården, Holma!

Vi kommer ha en gemensam årsmötesdag för PIS, FOBO och Skogsträdgårdens vänner för att utbyta erfarenheter och hitta beröringspunkter. Vi kommer att tillaga en lunch tillammans med det som finns redo att skördas i Skogsträdgården.

Årsmötet med Permakultur i Skåne börjar kl 14 (se schema nedan).
Om du vill lyfta något ärende till årsmötet så maila styrelsen@permakulturiskane.se senast 1/4. Handlingar till årsmötet är bifogade i detta mail.

Anmälan: Via denna länk https://docs.google.com/forms/d/1q11awXECuRnVRghnx5SC1vF-a0U4VmXJMrwzOEZ-kps/edit?usp=drivesdk senast 7/4.

eller till My Kjellberg 0768-635434 om du inte vill/kan anmäla via länken.

Mer info: maila till styrelsen@permakulturiskane.se 
Tag med: kläder efter väder (vi kommer vara inomhus vid regn) och gärna något att äta på och med

PROGRAM för hela dagen

10-10.15 Incheckning 
10.15-12.30 Vårens smaker i skogsträdgården. Vi skördar och lagar buffé med skogsträdgårdsväxter under handledning av My Kjellberg från Skogsträdgårdens vänner
12.30-14.00 Luchbuffé med samtal om gemensamma beröringspunkter och hur vi kan gynna varandra som föreningar
14.00 Årsmöte PIS (med fikarast)

16.00 Utcheckning och avslut
Dagordning för PIS årsmöte:
1. mötesformalia
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsens
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och revisorssuppleant samt valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte