Dags att anmäla sig till Permakultur i Skånes årsmöte + handlingar

Hej
Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmöte med  Permakultur i Skåne i huvudbyggnaden på Holma Gård den 2/3 kl 13.30?
Bifogat finns handlingar till årsmötet.

Om du vill ha lunch och/eller eftermiddagsfika ska du anmäla dig till info.myricas@gmail.com senast imorgon onsdag 27/2.
Meddela ev. allergier/matpreferenser samt om du deltar på hela dagen eller bara årsmötet. Meddela även om du vill hålla ett kortföredrag och om du har möjlighet att stanna kvar och hjälpa till med städningen.
Som vanligt träffar vi före årsmötet även medlemmar från Skånes Kärngårdsförening, Föreningen organisk-biologisk odling och Skogsträdgårdens vänner. Vi delar kunskap och idéer genom kortföredrag, pratar om hur vi kan få fler engagerade medlemmar och långsiktigt hållbara föreningar, äter lunch ihop och nätverkar.
PROGRAM för hela dagen
9.30  Ankomst och fika
10.00 Presentation av deltagare och föreningar.
10.30 Miniföredrag och samtal om hur vi kan få mer aktiva föreningar med fler engagerade medlemmar
12.00 Lunch med frö och plantförsäljning/byte
13.30 Årsmöten i respektive förening, möjlighet att fika
15.00 Slut

Dagordning för Permakultur i Skånes årsmöte

1. mötesformalia
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsens
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och
revisorssuppleant samt valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst
årsmötepdf icon PIS-bokslut-2018.pdf
pdf icon 2018-VERKSAMHETSBERÄTTELSE-FÖR-PERMAKULTUR-I-SKÅNE.pdf
pdf icon Plan-2019.pdf